Det ellevte Feiringtinget avholdes på Fløygir søndag 17.januar kl. 17.00-19.00. Der presenterer vi hva vi har holdt på med i 2015, og skal også fortelle litt om hva vi skal gjøre i året som kommer. Det blir underholdning, valg av nye ministre og arbeidsgrupper, og som vanlig blir det også presentasjon av Feirings nyfødte! Alle som har fått barn siden forrige Feiringting (18.januar 2015) mottar i disse dager en invitasjon til å komme på Fløygir og få en liten gave fra Feiringregjeringa. Vi har også satt av tid til innspill, kommentarer og ideer fra salen.

Vi ønsker alle innbyggere og venner av Feiring velkommen! Feiringtinget er åpent for alle, og vi håper du tar turen for å høre om hva vi driver med for å gjøre Feiring til et bedre sted å bo. Med på kjøpet får du musikalsk underholdning, kaffe og kaker!

Program

1. Velkommen til Feiringtinget 2016 v/Feiringminister Mette K Limbodal

2. Presentasjon av bygdas nyfødte

3. Årsmøtet starter: godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll

4. Kort årsberetning fra departementene

5. Tilstandsrapport for bygda v/Feiringministeren

6. Rapport om nettsida vår, www.feiring.info og Feiring i sosiale medier

7. Regnskap for Feiringregjeringa og Fløygir

8. Drift av Fløygir

9. Handlingsplan 2016

10. Valg

Slutt ca kl 19.30.

Feiringregjeringa 2015
Feiringregjeringa 2015. Hvem som blir sittende og hvem som går av, får du vite på Feiringtinget!
Feiringtinget 2015, Nyfødte 2015
Fjorårets Feiringbabyer. I år får du møte de nye!

 

Forsidefoto: Nancy Langgaard