-Gudstjenester trenger ikke være kl. 11 på søndager, sier leder i menighetsrådet Maren Erstad. Menighetsrådet ønsker nå å lufte interessen for å ha flere kveldsgudstjenester i stedet for på søndag formiddag. -Kveldsgudstjeneste kan være både på ukedagene og i helgen, sier Maren, som tester ideen ved å invitere til sanggudstjeneste kl. 19.00 søndag 24.januar. Hun ønsker tilbakemeldinger på erstad92@hotmail.com, før menighetsrådet drøfter dette i året som kommer.

maren
Maren Erstad, leder i Feiring menighetsråd.
Feiring kirke
Feiring kirke