Det ellevte Feiringtinget ble avholdt søndag 17.januar. -Feiringtinget er Feiringregjeringas årsmøte, men det er også et folkemøte, åpent for alle til å komme og si sin mening om hvordan vi kan jobbe til beste for bygda, sa Øystein Haugen i sin velkomst til de rundt 85 frammøtte. Næringsministeren ønsket velkommen på vegne av Feiringminister Mette K. Limbodal, som var forhindret pga. sykdom.

Etter at en stor gjeng discodansende jenter hadde slått an tonen, ble bygdas nyfødte innbyggere behørig gjort stas på. 11 nye feringer har sett dagens lys siden forrige Feiringting.

Disco
Fengende dans åpnet Feiringtinget 2016, og markerte samtidig innvielsen av flunkende nytt discolys på Fløygir, kjøpt inn for minnegaven etter Akken Bjørnstad.

 

babyer
9 av de 11 babyene som er født i Feiring i 2015: Amanda, Ebba, Daniel, Oda, Felix, Hanna, Astrid Karoline, Henriette Olea og Martin.

Ministrene redegjorde for hva de har jobbet med i året som er gått, og både årsrapport og regnskap ble lagt fram. Sekretær Anne Kari Røise leste Feiringministerens tale i hennes fravær. Talen er gjengitt lengre ned på siden.

Lisa Brodshaug fra PR-departementet redegjorde for arbeidet med nettsida og med profileringen av Feiring gjennom sosiale medier.

kjell-arne
Vegsaken engasjerer. Kjell-Arne Melby mente den viktigste oppgaven for Feiringregjeringa framover er å forhindre at lokalbefolkningen må betale bompenger. -Bompenger vil redusere verdien på tomter og hus i bygda, sa Melby.

Etter kaffepause med Mays smakfulle kaker, framførte vokalgruppa Bris «Sang til Fering».

Anne Ekornholmen innledet neste tema med å gjennomgå noen av de 160 forslagene som kom inn ved oppstarten av Feiringregjeringa i 2015. Gjennomgangen viste at mange av forslagene til aktiviteter og tiltak som kom den gangen, faktisk er igangsatt og gjennomført. -Andre ideer står klare til å realiseres, og kan gjernes ses som et oppspark til handlingsplan 2016, sa Anne.

Kay Melby og Tore Bjørnstad redegjorde for driften av Fløygir, og fortalte om stor aktivitet (og dermed gode leieinntekter) i året som har gått. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid med vedlikehold og rydding, og den store utfordringen i året som kommer blir å finne en god driftsform for huset.

Valg

Leder av valgkomiteen, Kai Melby, måtte meddele at valgkomiteen ikke har lykkes i å få noen til å stille til valg som Feiringminister. De andre ministerpostene er besatt, og arbeidsgruppene fylt opp. -Det er blitt mange telefoner og samtaler, men vi har møtt mye positivitet og velvilje, sier Kai. Valgkomiteen jobber videre med å finne en kandidat til Feiringminister, og kaller inn til ekstraordinært Feiringting.

Feiringregjeringa 2016:

Sekretær: Hanne Jevnaker

PR-minister: Tanja B Halvorsen (ny)

Oppvekstminister: Torill Tingvold

Næringsminister: Øystein Haugen

Finansminister: Per-Otto Flesvik

Kulturminister: Inger Melby (ny)

 

Følgende personer ble takket av med vin:

Anne Lena Ekström – for 6 år som kulturminister

Ketil A Blinge – for 2 år som pr-minister

Mette K Limbodal – for 3 år som Feiringminister

Hans Ekornholmen – for 10 år i Feiringregjeringa/10 år som sjef for Moro ved Mjøsa

Anne Ekornholmen – for 10 år i Feiringregjeringa

Anne Kari Røise – for 2 år som sekretær

 

Les referatet fra Feiringtinget 2016 her.

 

 

Feiringministerens tale

Ett av Feiringregjeringas fremste mål er å få flere folk til å bosetta seg i bygda vår. Siden regjeringsprosjektet starta opp, har vi hatt en ganske så jevn befolkningsøkning. I 2005 var folketallet på 867. I 2014 var det 948, altså en økning på 76 innbyggere. Den gangen sa vi at vi gikk for 1000. Det gjør vi fortsatt!

Tall pr. 1.1.15, som er de siste tallene vi har fått fra SSB, viser at vi har gått noe tilbake, ca. 12 personer. Det er ikke dramatisk. Vi veit at flere av våre eldre skifter postnummer når de flytter på Vilberg eller Glabakk. Vi veit at studieadresser forandrer seg. Vi velger å ikke se på de siste tallene som en negativ trend. 11 nye babyer i 2015 er tegn på at det gror nedenfra.

Samtidig veit vi at det å få folk til å flytte hit, ikke skjer av seg sjøl. Vi tør å antyde at Feiringregjeringa har hatt betydning for befolkningsveksten. Aktiv markedsføring, aktiviteter og positive holdninger blir lagt merke til. I denne sammenhengen er det viktig for meg å si at Feiringregjeringa ikke er aleine om å gjøre dette. Enkeltpersoner, institusjoner, lag og foreninger – alle er viktige bidragsytere. Et årlig friluftsspel, en midtsommerfestival, sau og skau-dag, julemarked, håndarbeidskafé, kursvirksomhet, fritidsklubb, et sterkt idrettslag med et rikt treningstilbud, ja rett og slett en fullstappa aktivitetskalender året rundt – det er ikke alle små steder som kan skilte med noe sånt.

Feringregjeringa står bak mange arrangementer og aktiviteter i bygda, dette er en viktig del av vårt arbeid med å gjøre Feiring til et hyggelig sted å bo. Noen er redd for at Feiringregjeringa ”tapper” andre lag og foreninger for arbeidskraft. Samtidig har det ikke vært meninga at regjeringa først og fremst skal være en arrangementskomité. Vi er viktigst som bygdeutviklingsprosjekt, som samarbeider med andre foreninger og krefter i bygda. Arbeidsformen vår kan mer enn gjerne diskuteres. Skal vi ha andre departementer eller andre sammensetninger? -det er ikke sikkert at måten vi har organisert oss på til nå, er formelen for framtida. Jeg hører gjerne fra dere i salen om tanker rundt dette.

Feiringregjeringa jobber også med saker som berører kommunepolitikken. Skolen, aldershjemmet, FV 33 er eksempler på saker vi følger tett og engasjerer oss i. Vi er partipolitisk nøytrale, men vi har forståelse for at enkelte i Feiring også kan være uenige med oss når Feiringregjeringa argumenterer offentlig for et syn – eller når vi er høringsinstans i saker som er gjenstand for politisk dragkamp. Vi håper å representere flertallet av innbyggerne i Feiring, for målet vårt er hele tida å jobbe for det vi mener er best for oss som ei levedyktig bygd hvor folk har det bra. Derfor vil vi også veldig gjerne ha kontinuerlige innspill, både her i kveld og gjennom året som kommer.

Jeg forlater posten som Feiringminister med stort vemod. Jeg har stilt meg til disposisjon for et departement og håper å kunne få være med videre når Feiringregjeringa går inn i sitt tolvte leveår.

Jeg tror Feiringregjeringa har mye ugjort, og at det er liv laga for videre arbeid.