Eidsvoll menighet har et bredt tilbud innenfor trosopplæring for barn. Her er en oversikt over hva unga i Feiring kan være med på:

Sprell Levende

Sprell Levende er et trosopplæringstilbud for barn i 1.-4. trinn i Feiring. Nå er vi i gang igjen! Første dato er 2.februar.

Barna hentes på skolen kl. 1430, og følges bort til Fløygir av trosopplærer Birgitte, Terje prest og en person fra menighetsrådet. Husk å evt. avtale med SFO! Barna får mat når de kommer til Fløygir. Etterpå får de høre fortellinger og det blir korsang med Karin organist! I tillegg lager vi noe på dagens tema, som barna får med seg hjem. Vi lager også ting som kan brukes ved gudstjenester og lignende. Ulikt tema hver gang! Varer til kl. 17.00.

Melder du på barnet ditt til første gangen, er han/hun også påmeldt til de andre gangene. Påmelding: Birgitte, Trosopplærer: 932 71 198, eller på mail: birgitte@eidsvoll.kirken.no

Lurer dere på noe, ta kontakt med Terje Prest: 41123554 eller Maren Erstad: 48217476

Datoer for Sprell Levende:

2. februar

1. mars

5. april

3. mai

sprell levende

 

Småtrolltrall

Småtrolltrall er en del av trosopplæringstilbudet i Eidsvoll og Hurdal menigheter. Tilbudet er åpent for alle barn mellom 2-5 år med foreldre uansett funksjonsnivå. På småtrolltrall synger barn og voksne sammen ca en halvtime før vi spiser kveldsmat sammen.

Tid og sted for småtrolltrall: 
Råholt menighetshus: Annenhver mandag kl 17.30-19.00, med oppstart  25. januar
Eidsvoll kirke: Annenhver mandag kl 17.00-18.30, med oppstart 25. januar

 

Eidsvoll Soul Children

Første øvelse i 2016 blir onsdag 20 januar kl 17.30-19.00 på Råholt menighetshus

Eidsvoll Soul children ble startet av Anne Kjersti Korsmo i 2011, og består nå av ca 40 medlemmer. Koret er for alle gutter og jenter i hele Eidsvoll og Hurdal fra 5.-10. klasse. Vi opptrer flere ganger i løpet av året, og deltar på den internasjonale soul children festivalen i Oslo hvert år. se: www.soulchildrenfestivalen.no.  Tre dimensjoner er like viktige i Soul children: Det musikalske, sosiale og åndelige! Vi leker mye, synger fengende sanger, mange med bevegelser!

Eidsvoll soul children øver annenhver onsdag på Råholt menighetshus kl 17.30-19.00. 

For mer info og spm, ta kontakt med leder:

Anne Kjersti Korsmo

Mobil: 466 24 854

E-post: anne@eidsvoll.kirken.no

eidsvollsoul