Under søndagens Feiringting fikk ble det valgt nye ministre og arbeidsgrupper. Vi mangler imidlertid «sjefen for det hele» – en Feiringminister. Valgkomiteen ønsker nå innspill på hvem denne lederen kan være.

-Det meste av arbeidet foregår jo i departementene/arbeidsgruppene, så det er ikke en uoverkommelig jobb, sier avgått Feiringminister Mette K. Limbodal. Hun har sittet som Feiringminister i tre år, og sier det har vært lærerikt og spennende. -Jeg har hatt med meg dyktige medarbeidere. Mange rutiner og aktiviteter er godt innarbeidet etter 10 år. Min oppgave har vært å se til at det er en viss framdrift, videreformidle innspill som kommer utenifra, og fronte saker som er viktig for bygda. -Man trenger ikke å være «supermann» eller «superkvinne» for å gjøre dette, men man må være motivert for å gjøre en jobb for bygda. Å være Feiringminister er en veldig hyggelig rolle å ha. En blir kjent med bygda på en ny måte, og med folka som bor her og, avslutter Mette.

Har du innspill eller forslag på kandidater? Ta kontakt med leder for valgkomiteen, Kai Melby, telefon 95249742, kaimelby@online.no

Feiringregjeringa 2015
Det er fantastisk lærerikt og trivelig å jobbe sammen til beste for bygda, sier Mette K Limbodal (nr 2 f.v)