Sentral og lett tilgjengelig skiløype! Skiløypa på jordet ved Årnes er nå kjørt opp og er klar til bruk. Løypa er særlig egnet for unge skiløpere, så her åpner deg seg nye muligheter for barnefamilier som vil ta en skitur i helga eller en ettermiddag i uka. Trim- og turgruppa har gjort avtale med Vidar og Mali om parkering ved barnehagen eller ved Hansstuen, i tillegg til at alle kan bruke den såkalte Mjøsbua; gapahuken som barnehagen disponerer i skauen ned mot Årneslandet. Her er det bålplass, så ta med ved i sekken og ta en rast! Vi oppfordrer alle til å teste ut denne nye løypemuligheten, og å holde det fint ved Mjøsbua.
Hilsen Trim- og turgruppa i Feiring IL

Skiløype Årnes 2