Feiring skole har god erfaring med å ha fagdager for ungdomstrinnet. Dette er skoledager som vies ett fag, og hvor elevene kan få fordype seg i et tema. -En vanlig skoledag kan bli litt oppstykket. Fagdagene gir oss mulighet til å bruke mer tid på et tema, og det tror vi gir god læring, sier kontaktlærer på ungdomstrinnet, Morten Birkeland Engelsen.

morten_engelsen
Lærer Morten Birkeland Engelsen

Onsdag 16.februar var det fagdag i samfunnsfag, og da sto konflikter og flyktningproblematikk på dagsorden. De to første øktene på dagen var ungdommene delt i to.  I det ene klasserommet underviste Egil Ramdal og Anne Skauge om Palestina/Israel-konflikten. De har tidligere vært lærere ved Feiring skole, og har nettopp vært i Palestina på studiereise. I det andre klasserommet underviste Ketil Blinge og Lisa Brodshaug om flyktninger og asylpolitikk. Ketil er bosatt i Feiring og jobber som regionsjef for Hero, som er landets største driftsoperatør for asylmottak. Lisa Brodshaug er også fra Feiring, og jobber i Redd Barna.

Assisterende rektor, Hanne Jevnaker, sier fagdagen gir mange muligheter. -For oss som en nærmiljøskole er det viktig å se hvilke lokale ressurser vi har rundt oss og trekke disse inn. Fagdag kan også være å reise bort fra skolen, ut i skauen eller til Oslo. Det er viktig å knytte det vi driver med i klasserommet til verden der ute. Impulser utenifra er viktig for god læring, sier hun.

I følge lærer Engelsen har elevene gitt tilbakemelding om en lærerik og annerledes undervisningsdag. -Fagdagen var informasjonsrik, koselig og annerledes. Det er fint å gjøre noe annet enn å lese og skrive, sier Christine i 9.trinn.
Flere av elevene kommenterte at fagdagen satte dem bedre i stand til å forstå og tolke nyhetsbildet. -Temaet ble forklart på en god måte, og vi fikk godt innblikk i hvordan flyktninger har det, sier Marius og Sivert i henholdsvis 9. og 8.trinn. De vil gjerne vil ha flere fagdager som denne.
fagdag
Egil Ramdal, Ketil Blinge, Lisa Brodshaug og Anne Skauge sørget for en annerledes skoledag for ungdomstrinnselevene ved Feiring skole.