Årsmøte i Feiring TeknoLab, onsdag 2. mars 2016 kl 19.00.

Medlemmer i Feiring TeknoLab er elever og foresatte ved Feiring skole.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling til årsmøte

2. Valg av ordstyrer og referent samt to som skal skrive under protokollen

3. Gjennomgang av årsberetning

4. Elever som deltok på First Lego League presenterer sitt arbeid og sine erfaringer.

5. Regnskap 2015

6. Budsjett 2016

7. Valg

8. Eventuelt

Vel møtt!

teknolab