Feiring jeger-og fiskerforening arrangerer isfiskekonkurranse på Bladtjennet lørdag 12. mars. Påmelding fra kl. 11, fiske fra 12.00 til 14.00.

Det konkurreres i dame-, junior- og herreklasse. Alle juniorer premieres. Salg av pølser og kaffe.
Alle hjertelig velkommen!

isfiske