Innkalling til årsmøte i Feiring idrettslag

Søndag 13.03.2016  kl.19.00. Årsmøtet avholdes på LHL-klinikken Feiring, i plenumssal.

 

Saksliste

Årsberetning 2015

Budsjett 2016 og økonomiplan

Lovnorm for idrettslaget

Organisasjonskart

Innstilling fra sykkelgruppa vedrørende Mjøsa rundt

Med vennlig hilsen

 

Hovedstyret