Rektor Vibeke Melby ved Feiring skole er glad i det gamle skolebygget fra 50-tallet, alle feil og mangler til tross. For å kunne huse et stadig økende elevtall og være egnet til dagens undervisningsmetoder, har rektoren lagt ned mye jobb i å rehabilitere bygningsmassen de siste årene.

-Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig forutsetning for god læring. Det er derfor storartet å kunne tilby ny avdeling for kunst og håndverksfagene, samt to klasserom med moderne standard klar til bruk i læringsarbeidet, sier en stolt og fornøyd rektor. Med unntak av nordre fløy med gymsal og garderober, har nå store deler av skolen fått en ansiktsløftning i løpet av de siste årene.

Moderne lokaler

For deg som husker den gamle sløydsalen på skolen, vil du bli overrasket når du kommer inn i en nyoppussa gang, åpner døra og går inn i sløydrommet. Der vil du se nyslipt gulv, nymalt tak, vegger og vinduskarmer. Rommet framstår som lyst og delikat. Videre vil du se høvelbenker på rad og rekke, og at den gamle dreiebenken og båndsaga er erstattet med moderne utstyr. Du vil fort registrere at sløydsalen er blitt litt mindre. Det er nemlig blitt et rom til! Åpne døra her, og du trer inn i tekstilavdelingen. Her er alt av materialer til tekstil og tegneforming samlet i de plass-snekrete skapene fra skolen var ny, men som nå er nyoppussa. Du ser en spesiallaget benk hvor nye symaskiner står på rekke og rad, klare til aktivitet.

Sløydsal 2
Sløydsalen
Kunst og håndverk 2
Håndarbeidsrom
Kunst og håndverk 3
Ordning og reda!

Samarbeidsprosjekt

Kanskje du tenker at her må det være brukt mye tid og penger? -Det stemmer, smiler rektor Vibeke Melby. -Dette byggeprosjektet er realisert som et samarbeidprosjekt mellom foresatte, ansatte på skolen, elever, skolesjef og vedlikeholdsavdelingen i kommunen. Foresatte og ansatte har bidratt på ryddedugnad, elevene har skrudd opp krakker, rydda og sjaua. Skolesjefen har over sitt budsjett bidratt med 50 000 kroner til utstyr og inventar. Skolen har selv lagt inn 30 000 kroner, sier Vibeke, som også legger til at rektors og assisterende rektors «bedre halvdeler» har lagt ned mange arbeidstimer med montering og skruing. -Det er et prosjekt som viser hva vi kan få til når mange bidrar litt hver, sier Vibeke. Likevel vil hun trekke fram en person i denne sammenhengen, nemlig avdelingsleder for vedlikehold i Eidsvoll kommune, Wiggo Hansson og hans gjeng av dyktige håndverkere. -Det er Hansson som har skaffet mesteparten av midlene og hans håndverkere som har gjort jobben. Vibeke gleder seg over at Hansson ser verdien av å investere i vedlikehold og oppgradering av Feiring skole.

Klasserom 2-1
Nytt klasserom til en skole med vekst i elevtallet.
Klasserom 1-2
Den gamle vaktmesterleiligheten er blitt til nytt klasserom

Nye klasserom

Den største byggejobben på Feiring skole, etter utbygging til ungdomstrinnet i 1986, er nå i gang, under ledelse av Wiggo Hansson. Vegger og loftstrapper rives for å skaffe to sårt tiltrengte og flotte klasserom i det som var vaktmesterleiligheta. Dette er et prosjekt rektor Vibeke har jobbet med over flere år. -En avgjørende faktor her var nok at Svendby Bygg Consult, ved Vidar Svendby, prosjekterte ombyggingen gratis for to år siden, sier Vibeke. Selve prosjektet er finansiert gjennom bevilgninger på kommunalt budsjett.

 

Kunst og håndverk 1
-Fysisk arbeidsmiljø er viktig for god læring, sier rektor Vibeke Melby og åpner dørene til en splitter ny håndarbeidssal.