Trimgruppa har fått låne demotruger fra Sporten Eidsvoll. Trugene er for de som har lyst til å prøve før en anskaffer seg egne. Det er supert trugeføre i skauen nå. Med truger kommer man seg rundt over alt.

-Vi har fire par, to for damer (eller små bein) og to for menn. Det koster ikke noe, så det er bare å melde interesse til meg, sier Kai Melby i trim-og turgruppa i Feiring IL, tlf. 95249742.

truger