Feiringregjeringa 2016 er godt i gang, og nå ønsker vi å samle alle ministre og departementsmedlemmer til en «kick-off». Formålet er å bli kjent med hverandre og samkjøre planene for året som kommer.

Onsdag 30. mars kl 19.00 på skolen.

Agenda

Presentasjon av nye og gamle medlemmer i Feiringregjeringa

Handlingsplan for 2016

Idemyldring

 

Det blir servering av kveldsmat!

Velkommen!

regjeringa16
Feiringregjeringa 2016