Pensjonistforeningen har nylig avviklet årsmøte, og etter to år med kollektivt lederskap, har foreningen nå valgt nytt styre som består av Hans Ekornholmen, leder, Trond Melgård, nestleder, Grete Ramfjord, kasserer, Kari J. Fagerli, sekretær, Gunvor Melby og Ragna Torgunrud, styremedlemmer, Solveig Myren varamedlem.

pensjonistforeningen
Her er pensjonistforeningens nye styre. Fra venstre Hans Ekornholmen, Trond Melgård, Grete Ramfjord, Gunvor Melby, Ragna Torgunrud og Kari J. Fagerli.

Kåseri om Edvard Munch

Et kåseri om Edvard Munch blir hovedsaken på medlemsmøtet i Feiring Pensjonistforening onsdag 6. april kl. 18.00. Det er tidligere styreleder i foreningen, Kjell Arne Melby, som gir en grundig gjennomgang av den verdenskjente malerens liv og bilder. Medlemsmøtet holdes som vanlig på Fløygir og er åpent for alle, også ikke-medlemmer. På møtet blir det sang og musikalsk underholdning ved Sandra Pattenhausen og Marius Aasen Haarberg. Marius spiller også til allsang.

Bli medlem!

– Feiring Pensjonistforening har nå 67 medlemmer, og målet er at vi skal øke medlemstallet. Pensjonistforeningen er en viktig møteplass og faktor til hygge og nytte i bygdesamfunnet, og mange flere godt voksne bør bli med i foreningen. Ta gjerne kontakt med en av oss i styret, sier Hans Ekornholmen.

Foreningen har normalt ett medlemsmøte i måneden, der det er underholdning og aktuelle foredrag eller kåserier. På hvert møte er det også orientering om eldrepolitiske saker. Foreningen deltar for øvrig i flere aktiviteter og arrangementer i løpet av året. Som et apropos til kåseriet om Munch arrangeres busstur til Åsgårdstrand torsdag 26. mai. Denne turen er åpen også for ikke-medlemmer. I fjor gikk turen til Bogstad gård og Holmenkollen.

Hans Ekornholmen er på vegne av foreningen innvalgt i Eidsvoll kommunes eldreråd. Der er Kjell Arne Melby varamedlem. Melby er også representant i Akershus Pensjonistforenings helseutvalg.

Pensjonistforeningen er 30 år i 2016 og dette markeres med en åpen konsert og en jubileumsfest utpå høsten.