Onsdag møttes Feiringregjeringa til såkalt «kick-off», et fellesmøte  for å bli kjent, diskutere planer for året og komme opp med gode ideer i fellesskap. Møtet ble holdt på skolen, med alle ministrene og et godt utvalg av medlemmer i de ulike departementene til stede.

Året er godt i gang, og det er allerede blitt avholdt flere møter og aktiviteter. Oppvekstdepartementet har avviklet sin akedag, Næringsdepartementet jobber med FV33-saken, og PR-departementet er i dialog med NRK om Skibladner og Sommeråpent. For april står både bakluke-loppemarked og quizkveld på planen for kulturdepartementet.

Mellom smørbrød-munnfuller og kaffedrikking ble videre planer for alle departementene gjennomgått, og vi diskuterte blant annet hvordan vi ser for oss Moro ved Mjøsa 2016, et arrangement som går inn i sitt 11.år, og som er et av våre store fellesprosjekter i løpet av året. Vi skal pynte i sentrum og på Fløygir til 17.mai og sommeren, og vi skal ha ny runde med husbesøk hos nyinnflyttere i bygda. Kulturdepartementet skal kjøre quiz-er og temakvelder, og sysler med store planer som innebærer både øl, elg og snekring… Det ble etter hvert en entusiastisk og høylydt stemning rundt bordet, og ideene haglet tett.

Ingen tvil om at vi går et morsomt og aktivt år i møte!

Kick-off regjeringa
Diskusjonene og kreativiteten blomstret under kick-off for Feiringregjeringa.

Lurer du på hvem som sitter i Feiringregjeringa?

Les mer om oss her!