Arbeid til alle 1. mai 2016

Tradisjonen tro inviterer Feiring Arbeiderlag til 1.mai-markering på Fløygir.

-Kvelden vil by på allsang, parole, servering, åresalg og fellesskap om venstresidas kjerneverdier – Solidaritet, rettferdighet, frihet og likhet. Årets hovedparole er “Arbeid til alle”, forteller leder i Feiring arbeiderlag, Rune Bjerkestrand.

Årets hovedtaler er tidligere justisminister – nå stortingsrepresentant og medlem i næringskomiteen – og ikke minst landbrukspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Nå kommer han til Feiring, hvor han også vil få ei innføring i etableringa av Feiring Skog- og Landarbeiderforening, avd. 550 i 1936, og hvordan de var i konflikt med arbeidsgiverne i åra etter.

Det blir loddsalg og kaffespleis. Vel møtt!

Foto: Wikipedia.org
Foto: Wikipedia.org