Det tradisjonelle vårmøtet holdes i år på Lysthuset i Feiring jernverk torsdag 12. mai kl 1800.

«Lysthus i Norge» – foredrag ved Jorunn Helene Østebø Mathiesen.

Historien om Carsten Ankers lysthus – orientering ved Marit Brodshaug Sveen

Enkel servering. Inngang kr 100. Velkommen!

Eidsvoll historielag og Feiring Jernverks Venner

Forsidefoto: Jan-Erik Hanestad

——————————–

Husk også:

Lysthuset er åpent for publikum hver søndag i april og mai (med unntak av 22.mai)

Lysthuset