Kulturdepartementet fortsetter med quiz på Fløygir. Neste gang er 20.mai kl. 19.00. Quizmaster Ivar Langgård byr på  varierte spørsmål over et bredt spekter av temaer. -Vi gjør som sist, at vi setter sammen lag på seks personer gjennom trekning. Slik sikrer vi god blanding i lagene og muligheter for å bli bedre kjent med hverandre, sier Inger Melby i kulturdepartementet. Trekningen skjer kl. 19.05. Det er mulig å få kjøpt øl og vin, og det er derfor 18-årsgrense på arrangementet. -Hjertelig velkommen til en hyggelig aften med uhøytidelig kunnskapslek, både feringer og andre, sier Inger Melby.

quiz
Fra quiz på Fløygir 22.april.