Sesongens nest siste TeknoLab blir en biologi-lab, hvor vi skal se på insekter i stereolupe!

Det skjer på Feiring skole lørdag 21. mai fra klokka 11.00.

-Ta på støvler og kom! Vi skal fange insekter i skolebekken, ta dem med inn og se på dem i stereolupe, sier Ole Johan Aasen.

Barn under 12 år må ha følge av en voksen.

 

Siste TeknoLab blir 11.juni, da er det legobygging.

insekter
Foto: Kristin Egeland