jubel

-Dette betyr forutsigbarhet og mulighet for større vedlikeholdsarbeider over tid. Det sier PR-minister i Feiringregjeringa, Tanja B. Halvorsen.

Fløygir eies av Feiring ungdomslag, men drives av Feiringregjeringa. Det er derfor den lokale regjeringa som skal disponere den nye bevilgningen.

 

 

(Artikkelen er skrevet av Jan Arne Sandholtbråten og sto på trykk i Eidsvoll Ullensaker Blad 19.mai 2016).

Salg av kommunehuset
Pengene kommer fra salget av kommunehuset i Feiring. I et intensjonsvedtak fra 2003 sa kommunestyret at pengene burde går til lokale forsamlingshus når de gamle kommunelokalene ble solgt.I fjor ble kommunehuset i Feiring solgt for 2,35 millioner kroner, og etter en interpellasjon fra varaordfører Einar Madsen (Ap) fordelte kommunestyret i siste møte mer enn halvparten av dette beløpet til vedlikehold av Fløygir.
Gir forutsigbarhet
– Driften av Fløygir skal fortsatt være basert på dugnad, men fondsmidlene betyr forutsigbarhet og mulighet for større vedlikeholdsarbeider over tid, sier PR-minister i Feiringregjeringa, Tanja B. Halvorsen.- Driftsgruppa ved huset har vært gode til å prioritere, de kjenner huset godt og vi ser fram til et godt samarbeid i årene som kommer, sier hun.- Vedlikeholdsetterslepet har vært stort. Vi har fått gjort mye de siste årene, men store oppgaver ligger foran oss dersom huset skal holde en noenlunde bra standard, sier Kai Melby som er med i driftsgruppa for forsamlingshuset.
jubel
Et levende bygdesamfunn
– Fløygir er Feirings hjerte, et arnested for gode initiativer, fellesskap, kreativitet og samhold, sier Halvorsen. – Forsamlingshuset er en viktig forutsetning for det levende bygdesamfunnet vi har, og som vi skal videreutvikle, sier hun.
Arrangementer annenhver dag
– I fjor var det arrangementer og aktiviteter på Fløygir i 180 av årets 365 dager, opplyser Feiringregjeringa.- Det er ungdoms- og fritidsklubb, møtevirksomhet, private arrangementer som brylluper, dåp og konfirmasjoner, det er skolearrangementer, 17. mai-arrangement, teateroppsettinger, seniordans, håndarbeidskafé, bygdefester og gågruppe. Huset brukes i økende grad også av foreninger og privatpersoner utenfor bygda, påpeker Feiringregjeringa.- Alt drives i hovedsak på dugnad, og overskudd fra arrangementer går uavkortet til driften av huset. Bare de løpende utgiftene beløper seg til 80.000 kroner i året, opplyser «regjeringa».
Sminke- og Scenerom
Sminke-og scenerommet trenger sårt en ansiktsløftning og mer praktisk innredning.