Hoppensprett Feiring har ledig 100 % stilling som pedagog/barnehagelærer fra 1.august 2016. Søknadsfrist 2.juni.

Barnehagen ligger naturskjønt til i Feiring med utsikt over Mjøsa. Barnehagen sto ferdig i 2009. Den har egen gymsal, egen snekkerbod, lavo og gapahuk i nærområdet. Vi har flere grupperom, egen personalfløy med blant annet kontorplass for personalet.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet barnehagelærer
 • Er bevisst i rollen som leder
 • Løsningsorientert og positiv
 • Liker å samarbeide med andre mennesker
 • Er glad i å være ute uansett vær

Vi kan tilby deg:

 • En flott arbeidsplass i naturskjønne omgivelser
 • Gode kolleger og et godt faglig miljø
 • PBLA tariff
 • Personalforsikringer
 • Firmaleiligheter på Kvitfjell
 • Ulike kompetansehevingstiltak
 • Barnehageplass hvis behov
 • Behjelpelig med bolig

Er dette jobben for deg ?

Ta kontakt med styrer Unni Norsted
Mobil 90 65 10 93 / Barnehagen – tlf 63 95 68 00

Feiring aktivitetsbarnehage, Hoppensprett
Feiring aktivitetsbarnehage drives som en basebarnehage med en storbarns – og en småbarnsavdeling. De eldste barna tilbys et eget skolerettet opplegg. Barnehagen legger stor vekt på fysisk aktivitet og utfoldelse. Innendørs er det et godt utstyrt aktivitetsrom, ute er det sykkelbane og store arealer å leke på.