-Vi har lenge vært på utkikk etter et sted å etablere en videregående skole på østlandet. Feiring er ideelt.

Dette sier Trond Solvang, styreleder i stiftelsen Krokeide. Hvis det går som Solvang og resten av styret ønsker, står de klare til å rykke inn så fort LHL forlater lokalene i nåværende Feiringklinikken påsken 2018.

Møtte lokalbefolkningen

Så langt har prosessen kommet, at Solvang torsdag møtte representanter for lokalbefolkningen til et orienteringsmøte. Idrettslaget, skolen, Feiringregjeringa og kommunestyrerepresentanter fra Feiring var blant de inviterte. Og tilbakemeldingene var klare: En videregående skole ønskes hjertelig velkommen til bygda.

-Dette er veldig positivt og gledelig. Vi håper vi kan fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med Feiringklinikken, til glede for både oss og dere, kommenterte Even Anders Tosterud, leder i Feiring idrettslag.

Rektor Vibeke Melby og assisterende rektor Hanne Jevnaker ved Feiring skole synes det er spennende at vi om få år kan ha et 1-13-skoletilbud i lille Feiring. De ser store muligheter for at de to skolene kan dra veksler på hverandre. -Vi har god erfaring med å bruke nærmiljøet i læringsarbeidet, og har drevet målrettet med utviklingsarbeid i mange år. Vi deler gjerne av vår kunnskap om dette. For vår del ser vi umiddelbart at fagene utdanningsvalg og arbeidslivsfag på ungdomstrinnet kan dra god nytte av et videregående tilbud i bygda, og ser fram til samarbeid og utprøvinger her, sier Melby.

krokeide
Lydhørt publikum når Trond Solvang presenterer planene for en videregående skole i Feiring.

Krokeide, avd. Feiring

Krokeide videregående skole ligger i Fana utenfor Bergen, og er et privat, videregående utdanningstilbud for mennesker med behov for tilrettelagt undervisning. Skolen eies av stiftelsen Krokeide, som ble opprettet av LHL i 2015. Stiftelsen driver non-profitt.

Etterspørselen etter studieplasser er stor, og Krokeide ønsker nå å utvide med en skole på Østlandet. -Vi har gode resultater på Krokeide som vi gjerne vil videreutvikle og bruke på en større elevemasse, sier Solvang, og understreker at skolen blir et supplement, ikke en konkurrent, til det offentlige tilbudet i kommunen.

Skolen vil kunne ta inn 192 elever, og tilby hybel til 150 elever. Studietilbudet i Feiring vil være studiespesialisering med påbygning, helse -og oppvekstfag og bygg og anlegg.

-Både bygningsmasse, beliggenhet og omgivelser er ideelt for skolemodellen vi driver etter, sier Solvang.

Fylkeskommunen positiv, Utdanningsdirektoratet avgjør

Tidligere på dagen hadde Solvang, og assisterende rektor Lene Lie, møter med Akershus fylkeskommune, som er ansvarlig for videregående opplæring i fylket. I følge Solvang var det svært positivt, og et møte i Eidsvoll kommune levnet heller ingen tvil om at dette prosjektet ønskes velkommen. Det er Utdanningsdirektoratet som godkjenner nye videregående skoler. Krokeide har en søknad inne allerede, og har store forhåpninger om en godkjennelse. -I søknaden skisserer vi en skole som ligger nært opp til et tilbud vi allerede driver godt og i tråd med vilkårene. Når vi i tillegg kan vise til at det er et behov for et slikt tilbud, ser vi ingen store hindringer for en godkjennelse. Et svar forventes i løpet av mars-april 2017.

Et mulig skjær i sjøen er det såkalte internat-tilskuddet, som er en egen post på statsbudsjettet. Solvang er optimist også her, men understreker at dette må det jobbes politisk med og at det ikke finnes noen garanti for at det går gjennom.

krokeide
Feiring byr på ideelle lokaler og omgivelser. Her vil vi lage skole, sier assisterende rektor Lene Lie og styreleder Trond Solvang i stiftelsen Krokeide.

Elever med behov for tilrettelegging

Krokeide tilbyr yrkesrettet videregående opplæring for personer med fysiske eller psykiske funksjonsutfordringer, eller lærevansker. 70 prosent av de som går på Krokeide i dag, er menn. -Krokeide er ingen spesialskole, vi følger offentlige læreplaner og kompetansebeviset som elevene får, er verdt like mye som de som erverves i det offentlige systemet. Vårt mål er at elevene skal bli sjølgående og klare for arbeidslivet, sier Lene Lie.

70-80 lokale arbeidsplasser

Den nye skolen vil ha behov for både pedagogisk og psykososialt personale. Solvang anslår 70-80 stillinger når skolen er i full drift i 2020. -På Krokeide har alle ansatte viktige roller i forhold til eleven. Kjøkkenpersonale, miljøterapeuter og helsefaglig personale spiller på lag med lærerne og gjør at elevene opplever mestring og «får i gang motoren», sier Lie. Hun understreker at Krokeide ikke driver med behandling, men at de samarbeider tett med relevante instanser utenfor skolen.

Glad for mottakelsen

-Vi var spent på tilbakemeldingene på dagens møte, og må si at vi er veldig glad over den mottakelsen planene våre har fått. Vi opplever en tydelig invitasjon fra lokalsamfunnet, og har fått et veldig positivt inntrykk av Feiring. Vi jobber nå for fullt med planene, og har tro på at vi får dette i havn. Noen utfordringer er det, men vi har tro på at vi kan forsere dem, avslutter Solvang.

feiringklinikken
Kanskje kan nærmere 200 elever om noen år nyte denne utsikten fra sitt studiested.