Beitesesongen er godt i gang, og rundt 3500 store og små sauer, samt 35 storfe er nå på beite i Feirings skoger.

-Vi ber turgåere og andre brukere av Feirings utmark om å ta kontakt hvis man finner døde eller skadede dyr, sier leder av Feiring beitelag, Jens Ola Lundstad. -Som med oss mennesker kan sauene rammes av sykdom eller komme ut for en ulykke, og i tillegg vet vi av erfaring at det kan finnes rovdyr i skogene i Feiring. Derfor setter vi pris på om folk sier ifra, slik at vi kan ta hånd om dyrene våre på best mulig vis. Sauer kjenner heller ikke kommunegrensene, så sauen kan i teorien være fra Toten, Eidsvoll, Hurdal eller Hadeland, sier Jens Ola, som opplyser at på de fleste sauer finner man telefonnummeret til eieren i et av øremerkene eller på klaven til søya. Det er satt opp tilsynsplakater ved bommer langs skogsbilveiene med relevante telefonnummer. Alle som har sau i Feiring har liste over alle besetninger i bygda, og har også noe oversikt over besetninger utenfor Feiring, opplyser Jens Ola.

Så langt denne beitesesongen har det vært noe problemer med sau i veibanen i Sør-Feiring. – Vi setter pris på at de som ser sau på avveie melder i fra. Dette kan gjøres til meg som beitelagsleder på telefon 91600687, eller til en sauebonde du kjenner. Det er uten tvil den mest effektive måten, og da kommer informasjonen til de som trenger den, sier Jens Ola.

Sau-og-lam

Båndtvang

Feiring Beitelag minner også om båndtvangen. Den er gjeldende fra 1. april til 1. oktober i vår kommune. I tillegg så er det slik at hvis du har en eiendom som grenser til utmark, så har du etter norsk lov gjerdeplikt. Her finner du mer informasjon om gjerdeplikt

Dette innebærer at du er ansvarlig for at gjerdet rundt din eiendom er i orden og at ikke dyr skal kunne komme seg inn på din eiendom – Dette er viktig for å skille mellom hva som er utmark og innmark, samt at et dårlig vedlikeholdt gjerde kan føre til skade på vilt, andre dyr og mennesker. Det vil kunne føre til mye ekstraarbeid både for oss som har dyr men også for deg som eier av eiendommen, sier Jens Ola. -Vi nyttiggjør oss av lokale ressurser for å produsere lamme- og storfekjøtt på en bærekraftig måte. I tillegg gjør vi vårt for at det skal være liv i skogen på sommeren og bidrar til å holde både kultur- og naturlandskap i hevd, utdyper Jens Ola.

Har du noen spørsmål om gjerdeplikt, eller gjerde rundt din eiendom, ta kontakt med beitelaget ved Jens Ola Lundstad på telefon 91600687, eller eventuelt direkte til landbruksavdelingen i Eidsvoll kommune.