Sprell Levende starter opp igjen tirsdag 30. august. Opplegget er som tidligere, at representanter for menighetsrådet henter unga når skoledagen er ferdig, og tar dem med til Fløygir, der det blir servert mat. NB. Husk evt. avtale med SFO.

Datoer framover: 30. august, 11. oktober, 1. november, 29. november 

Sprell Levende er et trosopplæringstilbud for barn i 1-4 klasse i Feiring. Barna får høre fortellinger, og det blir korsang sammen med Karin Organist. I tillegg får barna lage noe til dagens tema, som de får med seg hjem. Barna lager også noe som brukes ved gudstjenester og lignende. Terje Prest og Karin Organist er fast inventar, mens trosopplærer Birgitte deltar annenhver gang. Varer til 17.00

For påmelding, kontakt Birgitte, Trosopplærer: 932 71 198, eller på mail: birgitte@eidsvoll.kirken.no  Eller Maren Erstad: erstad92@hotmail.com

NB. Når du har meldt barnet på til første gang, er det også automatisk påmeldt til de andre gangene.

-Det var stor stas sist! Vi håper på å se akkurat deg, sier leder i menighetsrådet Maren Erstad.

Hvis det er noe dere lurer på, kan dere ta kontakt med Terje Prest: 41123554 eller Maren Erstad: 48217476

sprell levende