Til alle foresatte som har elever på skolen, foresatte som vil få elever på skolen i framtida, ansatte og elever ved skolen og sambygdinger i Feiring. Kort sagt til alle!

Velkommen til dugnad på skolen lørdag 3. september kl. 10 – 14.

Arbeidsoppgaver vi trenger hjelp til er:

* Kantslått og raking av nedslått gras

* Hugging av trær ved bekk (for å få opp gjerde)

* Luking av bed

* Maling av trappeoppgangen

Alle som kan, stiller med kanteklipper/trimmer/motorsag (Husk verneutstyr). Grensakser, river, spader, lukekrafser og trillebårer er det også bruk for. Maling og maleutstyr blir ordnet av skolen.

Ta med kaffe og så ordner FAU noe til kaffen. Unger og ungdom kan være med, og gjerne bli med på dugnaden!

Skal vi kunne planlegge dugnaden godt, trengs en oversikt over hvor mange som kommer, og hva de ønsker å bidra med.  Derfor ønsker vi at du melder deg på til kontorsekretær Elin Langgård innen torsdag 1. september (tlf  66107380/ elin.langgard@eidsvoll.kommune.no)

Kom på dugnad og kjenn på den gode følelsen av å bidra til felleskapet!

dugnad_feiring skole
Fra dugnaden i fjor