For åttende år på rad går ulike lag og foreninger sammen om å arrangere Sau og skau på Fløygir i Feiring, lørdag 24. september kl. 11 – 16. Ordfører John-Erik Vika står for åpningen.

Sau og skau er en aktivitetsdag for små og store, hvor Feirings viktigste næringsveger, sauen og skauen, står i fokus.

Det blir bukkekjøring!

I år som i fjor vil bukkekjøring kanskje være en av høydepunktene for de minste. Vi satser på en bukk fra Værket i år også, men navnet er høyst hemmelig. Vogna er i alle fall tatt ut fra vinteropplag og klar til bruk.

image
Bukken Brutus drar gjerne vogna, så lenge han får noe godt i bøtta. Fra Sau og skau 2015.

Saueutstilling

Vi viderefører saueutstilling, som viser fram hvilke saueraser vi har i Feiring. I fjor og året før var det stor interesse rundt denne aktiviteten, og både store og små syntes det var gøy og ta dyra i nærmere øyesyn. Muligheter for å lære noe nytt er det også.

image
Lillian Østbu viser fram hvordan man lager ulltråd med gammel rokk. Kjersti Koffeld og Idunn (9) fra Oslo følger nøye med.

Fårikål og mekkeverksted

Som tidligere legges det opp til å gi innblikk i ulike aktiviteter knyttet til skogbruk og dyrehold. Det blir blant annet traktor og maskinutstilling, toving av saueull, klipping av sau, spinning, oppsetting av skigard og kløyving av ski, hopping i høyet og «mekke-verksted». Det blir selvsagt salg av fårikål! I år som i fjor er kjøttet fra bygda.

sau og skau
Fårikål på menyen

Sauegjeting

Vi blir kjent med en ny hund under årets sauegjeting. I år er det Prikken som skal prøve seg. Han har så vidt fylt ett år, sier eieren Mina Sjuve Klaseie, som tar et forbehold for denne aktiviteten, da Prikken ikke har den største erfaringen enda. -Vi gleder oss til å se Prikken i aksjon, det er viktig å slippe til nye krefter, sier initiativtager og leder av arrangementet Jan Kristen Brodshaug.

Salgsboder

Vi vil også ha salg av grønnsaker, honning og saueskinn, fordelt på ulike boder. 9. klasse ved Feiring skole har ansvar for kafeen og selger sveler, kafe og mineralvann.

gronnsaker
Salg av kortreiste grønnsaker fra Hol Nordre.

Bak arrangementet på lørdag 24. september står; Feiring sau og geit, Feiring landbruksforening og Feiring skogeierlag.

Bakgrunn for Sau og Skau

Jordbruk, skogbruk og dyrehold har vært viktige næringsveger i Feiring. Men som i de fleste andre landbruksbygder, livnærer stadig færre seg fullt og helt av dette. I Feiring øker antall deltidsbruk, og det er kun en gård med melkeproduksjon igjen. Griseproduksjon er imidlertid så godt som forsvunnet. Sau og skogbruk er nå de dominerende næringer innen landbruket i Feiring.

-Vi syns det er viktig å vise fram betydningen sauehold og skogdrifta har for bygda, og kanskje spesielt viktig er det at den oppvoksende generasjon for innsikt i dette, sier primus motor Jan Kristen Brodshaug.

Og skal man dømme ut fra de siste års besøkstall, er begeistringen for arrangementet stort. Flere hundre mennesker pleier å være innom i løpet av dagen.

motorsag
Jan Erik Hanestad viste sine kunster med motorsaga under fjorårets Sau og skau

Les mer om sau:

Hedda (11) er sauens beste venn

 

For mer informasjon om Sau og skau, kontakt Jan Kristen Brodshaug, tlf 90552593. Sjekk også Facebooksiden til Feiring Sau og geit