Velkommen til TeknoLab! Høstens første lab er lørdag 17.september kl 11-13.

I høst skal vi jobbe med programmering av
Lego mindstorm-roboter, forteller leder i TeknoLab Feiring, Tore Nedrebø. -Vi tar også frem noen av de andre Legosettene vi har for fri bygging.

teknolab

Tekonolab holder til i samme rommet som før, i 3.etasje på Feiring skole. First Lego League-lagene vil jobbe med sine prosjekter på det gamle datarommet ved siden av.

-Denne første gangen skal vi bygge opp noen grunnroboter og lage noen enkle program på disse, sier Tore.

Skolen har 3 PCer med mindstormprogram varen på og vi skal prøve å dele på disse.

TeknoLab