Siden 2007 har de vært skoleledere ved Feiring skole. Nå har Vibeke Melby takket av, mens assisterende rektor Hanne Jevnaker seiler skuta videre med ny rektor ved sin side.

-Det har vært en fantastisk reise, men til tider også temmelig frustrerende, innrømmer Vibeke. Da hun ble ansatt som rektor i 2007, overtok hun en skole som «lå nede for telling», og hun møtte et lærerkollegium som -til tross for sin dyktighet – manglet kollektivt fokus og hadde vært gjennom mye uro og uforutsigbarhet. Ni år senere er skolen robust og levedyktig. Samtlige ansatte har hevet kompetansen gjennom etterutdanning, og er en svært selvsikker og sammensveiset gjeng som vet hvor de vil med Feiring skole og den stadig økende elevmassen. -Feiring skole framstår i dag som en solid nærmiljøskole med gode vilkår for læring og vekst, sier Vibeke. Hun understreker at dette har hun ikke fått til alene. Lærerne, elevene, foreldre og ekspertise fra Høgskolen i Oslo og Akershus, har vært viktige brikker. Og ikke minst berømmer Vibeke sin makker, assisterende rektor Hanne Jevnaker.

img_0747
I Gry Solbergs bilde «Læring på Feiring 1-10-skole» er skolens visjon og arbeidsmåte samlet i en fargerik sirkel. Bildet henger nå i entreen ved skolen.

Trygg annenpilot

-Hanne er viljesterk og målrettet, hun gir seg ikke når hun tror på noe. Vi jobber godt sammen, sier Vibeke, og får bekreftelse fra lærer Gro Fallet Haugli: -De to er et superteam som har gått gjennom ild og vann for Feiring skole. De er kreative og har enorm arbeidskapasitet.

Hanne Jevnaker har jobbet som lærer ved Feiring skole siden 2001, og har de siste ni årene hatt rollen som assisterende rektor. Vibeke og Hanne har stått last og brast gjennom gode og dårlige tider. Og det siste har det vært mye av. Feiring skole har mer eller mindre vært kontinuerlig nedleggingstruet siden de to tok over. Noe av det vanskeligste har vært å knuse seiglivede myter om at små skoler både er dyrere og dårligere enn større skoler. -Små skoler har mange fortrinn, og det gjelder å finne sin egenart i stedet for å sammenligne seg med de store skolene, sier Hanne.

Så «lyset» i Sogn

Da Hanne og Vibeke startet som skoleledere, hadde ingen av dem hørt om begrepet nærmiljøskole. De ble nysgjerrige, leste seg opp og satte seg i bilen med kurs for bygda Fresvik i Sogn og Fjordane. Der ble de imponert over hvordan den lille skolen innerst i fjorden var kraftsenteret i bygda, ved å spille på lag med omgivelsene og tilby læring av høy kvalitet for elevene. -Det var mye som falt på plass da vi så hvordan Fresvik drev skole, hvordan de tok i bruk nærmiljøet som læringsarena, sier Hanne. «Dette kan vi også få til. Dette er jo oss!», tenkte Hanne og Vibeke, og kom hjem som nyfrelste nærmiljøpedagoger, som satte seg som mål at Feiring skole skulle bli landets beste 1-10-skole!

 

I skolen
Feiring skoles modell er blitt lagt merke til i utdanningskretser, og ble viet stor plass i fagbladet «I skolen» i mars 2013.

Skolen + bygda = sant

Siden turen til Vestlandet har nærmiljøpedagogikken vært rettesnor for ledelse og ansatte ved skolen. Det har ledet til samarbeid med Feiring sine mange lag og foreninger, og at skolen har åpnet opp for bygda, gjennom å invitere bygdefolket med på alt fra åpen skole, turer, leseprosjektet «Leseglede», bokkafé og ikke minst den månedlige allsangen i gymsalen.

bokkafe
På allsang og bokkafe inviteres bygda inn.

-Vi mener det fører til god læring hos elevene når læringsarbeidet er forankret i det som finnes og rører seg i bygda vår. Samtidig er det viktig for oss å være synlige lokalt og være et samlingssted og en ressurs for bygda. Vi mener det er viktig for elevenes utvikling, identitetsskaping og læring at de i skolesammenheng opplever tilhørighet, stolthet og glede over å bo i Feiring, sier Hanne og Vibeke.

Se film om nærmiljøskolen her! Regi: Guro Ekornholmen

The YouTube ID of <iframe width=»560″ height=»315″ src=»https://www.youtube.com/embed/tUAh_A7zEGI» frameborder=»0″ allowfullscreen></iframe> is invalid.

Lærer godt i aldersblanda grupper

På Feiring skole undervises elevene i aldersblanda grupper. Tvingende nødvendig ved små skoler, vil mange tenke. Et bevisst, pedagogisk valg, sier Vibeke og Hanne, og utdyper: Selvtillit og tro på seg selv er viktige fundamenter i barns utvikling og ligger til grunn for hvor åpne og mottakelige de er for læring. I en aldersblandet gruppe vil de eldste elevene stadig få bekreftelser på at de kan og vet mer enn de yngste. Selv de svakeste av de eldste elevene vil gjerne kunne mer enn de yngste, og dermed oppleve å være en ressurs i gruppa. Dette gir både de sterke og svake eldste elevene selvtillit og tro på egne evner.

Vibeke og Hanne er opptatt av å fokusere på mer enn bare faglige mål. På skolen skal elevene også utvikle kompetanse i sosialt samspill med hverandre. Det vil si at elevene må møte situasjoner i skolehverdagen hvor de får øvd seg på å være sammen med andre i arbeid og lek.

-Forskning viser at på store, fulldelte skoler går elever sammen i klasser ut fra alder, og det viser seg at elevene stort sett holder seg til klassekamerater også i friminuttene. På små fådelte skoler går elevene sammen i aldersblandede grupper og elevene får god øvelse i å være sammen med elever som er både yngre og eldre enn dem selv, sier Vibeke.

Ansiktsløftning

Den snart 60 år gamle skolen har også gjennomgått en omfattende ansiktsløftning under Vibekes ledelse. Nesten alle klasserommene og personalrommet er pusset opp, i tillegg til to splitter nye klasserom i 3.etg. Fellesarealene har fått sårt tiltrengt oppussing, nye møbler og utsmykning av lokale kunstnere, og i fjor sto nytt håndarbeidsrom og nyoppusset sløydsal klart. -Både Hanne og jeg er glad i den gamle bygningen, smiler den avgåtte rektoren. Det har blitt mange runder med masing på penger fra kommunen til vedlikehold. Mye er gjort på dugnad. Ikke minst har Vibeke og Hannes «bedre halvdeler», Knut og Leif Erik, vært gode å ha når noe skulle monteres eller skrus, senest forrige uke, da Feiring-kunstner Gry Solberg sitt flotte bilde fikk hedersplass i entreen.

Fornøyde unger prøver pultene
Høsten 2016 tok mellomtrinnet i bruk nye klasserom, takket være Vibekes iherdige innsats.

Med hjerte for skolen og bygda

Vibeke er ei ektefødt Feiring-jente som har hjertet sitt i bygda. «Det er en livsstil å være rektor og bo i samme bygd», uttalte Vibeke til EUB tidligere i høst. Vibekes engasjement for skolen og bygda har vært en viktig brikke i bygdeutviklingsarbeidet som ble startet opp i 2005, under navnet Feiringregjeringa. -Det var essensielt at vi hadde en helhetlig tilnærming da vi rusta oss til kamp mot fraflytting og nedlegging. Folk med unger vil jo ikke flytte til ei bygd uten skole! Siden Feiringregjeringa ble danna, har folketallet økt med om lag 100 innbyggere og elevtallet ved skolen har økt med 30.

-De kampene Vibeke har kjempet for Feiring skole, og den innsatsen hun har lagt ned og ledet for å gjøre skolen stadig mer attraktiv for elever, foreldre og ansatte, har vært helt uvurderlig sett i lys av Feiringregjeringas prosjekt; å gjøre Feiring til et godt sted å bo og skape befolkningsvekst, sier PR-minister Tanja B. Halvorsen.

Skal forske på skolen som lærende organisasjon

Uka før høstferien takket lærere og elever av en populær rektor. -Det er en trist dag. Samtidig er vi glade. For alt vi har opplevd sammen og alt vi har fått til. Vi skal jobbe videre og stadig bli bedre. Vibeke har lært oss så mye, nå er det andre som skal få glede av hennes kompetanse, skriver Hanne på LUFS sin blogg.

-Vibeke har vært en inkluderende leder. Hun har evnen til å se den enkelte i arbeidsstokken, å se kompetanse i oss alle, sier lærer Ivar Langgård.

Vibeke har fått en stipendiatstilling ved Høyskolen i Oslo og Akershus, og skal forske på skoleutvikling og blant annet dokumentere Feiring skoles arbeid med å bli en lærende organisasjon. Så helt borte blir hun ikke. -Vibeke har bidratt til at personalet er blitt sterke og dyktige, slik at kulturen «sitter i veggene». Jeg er utrolig takknemlig for å ha vært med på denne reisen, sier lærer Gro Fallet Haugli.

ansatte_skolen
Tilsatte ved Feiring skole og SFO takker av rektor Vibeke.

Ny rektor

1.oktober overtok Jorun Wenger stillingen som rektor ved Feiring skole. Vi ønsker henne hjertelig velkommen og gleder oss til å bli kjent med henne!

 


Les mer om Feiring skole

«Når mennesker blir tall» – leserinnlegg av lærer Morten Haugli, EUB, 1.12.14

Mytene om Feiring skole – brev fra Vibeke Melby og Hanne Jevnaker, 30.10.14

Fattet Feiring-rektor – feiring.info 23.10.14

Ønsker velkommen inn i nye skolerom – feiring.info 9.3.16

Kunstgave til Feiring skole – feiring.info 6.9.13

Feiring skole