Det er fortsatt ikke for seint å bli kvitt din gamle mobiltelefon og støtte Feiring Idrettslag samtidig!

Ta med deg telefonene til kiosken på kunstgrasbana eller til Feiring Coop Marked. Begge steder finner du en grønn innsamlingspose du kan legge telefonen i.
For hver telefon vi samler inn på dugnad, får idrettslaget 30 kroner. Siste frist for innlevering er 22. oktober.

Det er helt trygt! Ta ut SIM-kortet før du leverer mobiltelefonen. Men hvis du glemmer det, blir kortet uansett tatt ut og makulert, ikke av idrettslaget, men av Alternativ Data AS, som samarbeider med Telenor om denne mobilreturen. Mobiltelefonen blir så satt tilbake til fabrikkinnstilling (factory reset) slik at ingen personlig informasjon ligger igjen på telefonen.

Telenors mobilretur er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og Telenor – med mål om å bevare miljøet og hindre unødvendig forbruk av naturressurser. Vi vil beholde den hvite vinteren, det blå vannet og det grønne gresset som er viktig for idretten! Siden 2009 er 600.000 mobiler samlet inn av hundrevis av idrettslag. De brukte telefonene blir enten resirkulert eller restaurert og solgt i Asia. Det er kun Alternativ Data AS som har lov til å åpne innsamlingsposene, og de følger strenge rutiner for sikkerhet.

Du kan lese mer om ordningen her

Takk for hjelpa!