Bli med på en flott formiddagsgudstjeneste i Feiring kirke! 

Høsttakkefest har blitt feiret i Den norske kirke siden slutten av 1800-tallet. Den blir feiret etter innhøstingen, som en takkefest for årets grøde. Men høsttakkefesten kan også handle om å gi og å bytte. Menighetsrådet ønsker at du tar med deg noe du ikke trenger, men som du kan bytte med noe annet. -Har du for eksempel en sekk med ved til overs, men trenger noen epler, så bytter du – det er budskapet denne dagen, sier Maren Erstad, leder i Menighetsrådet. -Du kan gjerne også ta med deg noe for å pynte opp i kirken.

Barn fra Sprell Levende deltar. Kirkekaffe.

hosttakkefest_oymark