Søndag 23.10. er det igjen klart for TV-aksjon. Årets innsamling går til Røde Kors. Det som samles inn skal gi over to millioner mennesker livsviktig hjelp. Pengene skal sørge for mat, vann, medisiner og trygghet for de som bor i områder med krig og konflikt. Med dagens situasjon i verden, burde det være et formål som de fleste ønsker å støtte.

Fremmøte på skolen er søndag 23.10. kl.15.30. Der blir det utdeling av bøsser, legitimasjon og informasjon om prosjektet. Startskuddet går kl.16.00, aksjonen er ferdig kl. 18.00. Etterpå er det gratis boller og brus på SFO-rommet på skolen til alle som har deltatt.

I fjor samlet Feiring skole inn desidert mest penger per innbygger i hele Eidsvoll kommune, over dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Klarer vi dette i år også? Det er viktig at vi har mannskap nok til å dekke hele bygda, så vi håper dere har mulighet og lyst til å bli med!

Alle elever ved skolen skal ha fått lapp med i sekken. Fyll den ut og lever den til kontaktlærer. Elevene kan gjerne gå sammen, men må ha med en voksen på turen. Andre som vil bidra som bøssebærer eller sjåfør, bes ta kontakt med tv-aksjonsleder i FAU ved Feiring skole, Guri Nærbøe Nordahl, Guri.nordahl@outlook.com

rodekors