I forbindelse med kommunal overtakelse av Damtjern Vannverk, innkalles det herved til ekstraordinær generalforsamling.

Møtet avholdes på Fløygir 16.11.2016 kl 19.00

Saker til behandling:

1. Åpning av møtet

2. Valg av møteleder

3. Valg av 2 personer for signering av protokoll

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

5. Godkjenning vedrørende kommunal overtakelse av Damtjern Vannvern

I henhold til generalforsamlingens vedtak 14. august 2014 har styret i Damtjern Vannverk i en lengre periode arbeidet for å få fremforhandlet en avtale om kommunal overtakelse av vannverket.

En slik avtale er nå fremforhandlet og signert av både styret i Damtjern Vannverk og Eidsvoll kommune. Overtakelsen er planlagt gjennomført den 19. desember 2016.

Avtalen kan leses her

En forutsetning for gjennomføring av avtalen er at den godkjennes i generalforsamling i Damtjern Vannverk. Styret foreslår at avtalen godkjennes.

De som ønsker det kan ta kontakt med Feiring regnskapstjenester for å få avtalen på papirformat.

Det har innkommet forslag til den ekstraordinære generalforsamlingen, som styret foreslår behandlet på ekstraordinær generalforsamling den 16.november 2016 kl. 19.00. Forslag til vedtak:

«For det tilfellet at overdragelsesavtale med Eidsvoll kommune godkjennes og gjennomføres, besluttet generalforsamlingen å oppløse Damtjern Vannverk så snart som praktisk mulig etter gjennomføring av overdragelsen. Sittende interimsstyre oppnevnes som avviklingsstyre.»

Styret i Damtjern Vannverk A/L:

Viggo Sandviken

Anders Nordahl

Erlend Svendby

Gunnar Sjuve

 

Les mer:

Kommunal overtakelse av Damtjern vannverk (EUB 16.02.16)

Damtjernet en stille julikveld. Foto: Roger Bamrud
Damtjern. Foto: Roger Bamrud