Statens vegvesen varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for planlegging av ny tunell forbi Skreikampen i Nord-Feiring. Det er utarbeidet et forslag til planprogram for tiltaket, som samtidig legges ut på høring.

Frist for innspill til planprogrammet og oppstart for reguleringsplanarbeidet er 16.desember 2016

Det skal holdes informasjonsmøte den 30. november kl 1900 på Fløygir

Les hele planprogrammet her (pdf)

tiltak_rassikring

lastebil
Trangt og farlig langs FV33 forbi Skreifjella. Foto: Statens Vegvesen