Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Feiring Idrettslag

Veslesalen på Fløygir mandag 12. desember kl. 19:00

Idrettslagets lovnorm er ikke godkjent av Akershus idrettskrets. Det må fastsettes antall varamedlemmer til hovedstyret slik at dette er klart til årsmøte 2017.

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle forslag til endring i Feiring idrettslags lovnorm.

Forslag: Øverst på side 10, bokstav b) endres til:

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges fra særgruppenes medlemmer etter vedtatt rekkefølge i innstilling fra valgkomite.