-Vi trenger et ungdomslag som fungerer, og et bredt aktivitetstilbud for barn og unge i bygda. For å få til dette mener jeg at Feiringregjeringa bør avgi ressurser fra Oppvekstdepartementet til et nyoppstarta barne-og ungdomslag. Det sier Lisa Brodshaug, som har jobbet fram et forslag til omstrukturering på oppdrag fra Feiringregjeringa.

Forslaget er nå ute på høring, og målet er å få forslaget vedtatt på Feiringtinget og på ungdomslagets årsmøte i februar.

Oppdraget fra Feiringregjeringa har vært å se på om det finnes måter å organisere oss på som ivaretar hensynet til drift og vedlikehold av Fløygir, samtidig som barn og unge slipper til og har et aktivitetstilbud.

-Jeg mener det er klokest å knytte det eksisterende ungdomslaget opp mot Feiringregjeringa og kanalisere arbeidet som gjøres i oppvekstdepartementet over dit. Formålet er jo det samme: å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge i bygda, sier Lisa. -Navnet barne-og ungdomslag er en måte å signalisere ny giv, og at vi ønsker å ha med den yngre garde, altså de som fortsatt er unger. Det er viktig at de involveres tidlig for å få et eierskap til huset. Et navnebytte er uproblematisk, i følge paraplyorganisasjonen Frilynt, som Feiring ungdomslag er medlem av.

handarbeidskveld-1-819x1024
Oppvekstdepartementet har i flere år hatt ansvar for fritidsklubben. Dette er naturlig at ligger under et nyoppstarta barne-og ungdomslag, i følge forslaget til omorganisering.

Ungdomslaget eier Fløygir

Feiring ungdomslag står som juridisk eier av forsamlingshuset Fløygir, noe som betyr at ungdomslaget må eksistere. I lang tid har det vært varierende aktivitet og interesse for å drive laget, og det har vært utfordrende å skulle håndtere det store ansvaret det er å drifte et forsamlingshus. I mange år var det Vidar Svendby som i praksis sørget for at det ble betalt regninger. I 2010 skrev Feiringregjeringa og Ungdomslaget en avtale om at Feiringregjeringa skulle ha ansvar for drift og vedlikehold av huset. Da hadde allerede Feiringregjeringa sørget for inntekter til huset gjennom arrangementer og kronerulling, noe Feiringregjeringa har fortsatt med siden den gang. Da salget av «Kommun» ble et faktum, ble et gammelt intensjonsvedtak fra Eidsvoll kommune vekket til live, med det resultat at Fløygir fikk 1.3 millioner kroner til vedlikehold. Disse pengene blir kanalisert gjennom Feiringregjeringa.

jubel
Stor jubel blant barn, unge og voksne i bygda da det ble klart at forsamlingshuset fikk 1.3 millioner til vedlikehold.

-Med dette bakteppet tvinger det seg fram et behov for klarere ansvarsforhold og mer formalisert kontakt mellom eier (ungdomslaget) og driftsansvarlig (Feiringregjeringa). Kombinert med at vi ønsker gode aktiviteter for barn og unge i bygda, ser jeg en løsning i at vi slår sammen oppvekstdepartementet og et nystarta barne- og ungdomslag. Aktiviteter som tidligere ble drevet i oppvekstdepartementet, kan fint legges under barne-og ungdomslaget.

Utenfor Floygir
Fløygir er i bruk hele året, og hele bygda vil tjene på en god struktur for drift. Her fra 17.mai.

Bred representasjon

Lisa understreker at det altså er snakk om å blåse liv i det allerede eksisterende ungdomslaget, og fylle det med nytt innhold. Hun ser mange muligheter i et nyoppstarta barne-og ungdomslag. -Jeg mener det bør sitte representanter i alle aldere her, både voksne og unger og de i mellom, samt representanter som kjenner huset og dets behov. Leder og nestleder bør møte fast i Feiringråd, for å sørge for god kommunikasjon og samarbeid. Under laget kan det dannes undergrupper av det som det måtte være interesse for: filmklubb, håndarbeid, band, friluftsliv – det finnes mange ressurser å dra på i bygda.

-Det viktigste vi voksne kan gjøre er å lytte til de unge og høre hva de ønsker å drive med, og så gi en hjelpende hånd for å få det til å skje. Ungdommene i bygda er heldig som har Fløygir til disposisjon for aktivitet. Vi må sørge for at dette blir sett på som et gode, og ikke noe som tres nedover hodet på dem, sier Lisa.

Det blir valgkomiteen i Feiringregjeringa som får i oppgave å finne kandidater til barne-og ungdomslaget. De må formelt velges på et årsmøte, som planlegges avholdt umiddelbart etter Feiringtinget.

Hva tenker du om forslaget? Innspill kan sendes til info@feiring.info

Les hele forslaget her