Du har sikkert sett’n: I gul vest som vakt på ungdomsfest i seine nattetimer. Stående i en stega på innsida eller utsida av Fløygir. Med handa i været på Feiringtinget eller et annet årsmøte. På en stol ved bassenget på klinikken, med årvåkent blikk over de badende. På huet i en bekk for å snekre ny bru langs en tursti. Eller på vei til Trøllkjerka på Feiringåsen en tidlig mårra for å fyre opp kaffekjelen eller banke ned et skilt. Han er der det skjer, og er den som får det til å skje.

Nå har Kai Melbys innsats blitt hedret med Frivilligprisen i Eidsvoll.

På vegne av bygdas befolkning, takker Feiringregjeringa Kai for innsatsen og gratulerer med en velfortjent pris!

kai-frivillig
Ordfører John-Erik Vika delte ut prisen sammen med Styreleder i Frivilligsentralen, Jens Hegland, og leder for Gladbakk aktivitetssenter Anne Guri Sander Dahl. Foto: Eidsvoll Frivilligsentral

Lokalpatriotisme i bunn

Det er ikke bare Feiring som har nytt godt av Kai sin ukuelige dugnadsinnsats. Gjennom Eidsvoll frivilligsentral har Kai lagt ned mye jobb som er kommet hele kommunen til gode, blant annet gjennom vedlikehold og merking av turstier, og ved Gladbakk aktivitetssenter på Råholt.

Kai er i sitt 69.år, men det er ingenting som tyder på at han har tenkt å roe ned. Hva i all verden er det som driver en mann til å holde et sånt tempo?

-Lokalpatriotismen ligger nok i bunn. Det er en god følelse når en kan bidra til aktivitet og trivsel, sier Kai, og vil gjerne legge til: -Det er ikke jeg som skal ha æra aleine. Det beste får man til i fellesskap med andre. Jeg er heldig å få operere i et godt bygdemiljø med stor bredde i fagkunnskap og en underliggende positiv vilje til å få til saker sammen, sier Kai.

Medlem i kulturdepartementet i Feiringregjeringa, driftsansvarlig på Fløygir, leder i trim-og turgruppa i Feiring idrettslag, aktiv i Trøllkjerkas venner, primus motor for gågruppa – lista over verv og engasjement er lang.

dugnadsgjeng_trollkjerka
Dugnad er morsomst når man er mange. Her er gjengen bak Trøllkjerka, med prisvinner Kai Melby til høyre.

Det var Kjell Arne Melby som nominerte Kai til årets frivilligpris. Kjell Arnes begrunnelse kan du lese under. -Kai har sikkert vært engasjert i mange andre frivillighetsoppdrag uten at jeg kan dokumentere dette. Jeg forstår ikke at døgnets 24 timer er tilstrekkelig til alle hans gjøremål, sier Kjell Arne.

Nominasjonsbegrunnelse

FLØYGIR

Kai Melby har hele sitt liv vært opptatt av frivillig arbeid innenfor lag og foreninger og i familie og vennekrets. Det begynte allerede som 12 åring, da han var med og stiftet en 4H-klubb i Feiring. En av de store dugnadsjobbene han har utført, er vedlikehold og oppgradering av Fløygir.  Denne virksomheten begynte allerede da han som 14 åring var med å skifte tak på lokalet. Siden har han nesten uavbrutt, i en periode på nesten 60 år, vært den drivende kraft for at Fløygir har kunnet fremstå som Feirings «storstue». Det lar seg ikke gjøre å tallfeste det timetall/årsverk han har nedlagt i dette arbeidet. Det har nok også vært tunge stunder når han hatt vansker med å få samlet en dugnadsflokk til diverse arbeider, men når prosjektene er utført, har gleden ved å se resultatet av strevet vært stor. Han sier at gleden ved å se et resultat av det frivillige arbeidet er selve drivkraften til at han fremdeles fortsetter med samme styrke som tidligere. Det bør også nevnes at han en periode var leder av Feiring ungdomslag som eier Fløygir, og at han er Æresmedlem i laget. Han er fremdeles leder av hus styret for Fløygir, noe han har vært i en årrekke. Det er ikke bare hans fysiske arbeid på lokalet men også has evne til å skaffe tilveie materialer/ gjenstander til svært rimelige priser, ja i mange tilfeller til «innbruddspris». Han sier at driftstilskuddet som laget har fått fra Eidsvoll kommune de senere årene og gavene fra næringsdrivende i bygda, har gjort at arbeidet med å holde lokalet i god stand har vært helt avgjørende.

FEIRING IDRETTSLAG

Frivilligheten innenfor Feiring Idrettslag har også vært stor og langvarig. Kai var den største pådriver for å få anlagt en idrettsplass i Feiring. Hans arbeid her besto både i og planlegging, dugnad og ikke minst i å få politikerne i Eidsvoll til å bevilge penger til prosjektet. For sin innsats med prosjektet ble han utnevnt til æresmedlem i idrettslaget.  Han var en av flere som tok opp igjen tradisjonen med søndagsåpne hytteturer til forskjellige hytter på åsen vinterstid. En tradisjon som startet i 1950 åra, men som lå død noen år. Tiltaket samler både store og små og er en inspirasjon til å få folk til å benytte helga til skiturer i stedet for å tilbringe dagen ved TV. Kai berømmer hytteeierne som stiller sine hytter til gratis disposisjon for idrettslaget. Kai har i en årrekke vært leder for trim- og turgruppa i Idrettslaget som bl.a. driver svømmeopplæring og annen badevirksomhet i bassenget til Feiringklinikken. Her sitter han fremdeles badevakt for de forskjellige grupper. Trim- og turgruppa drev i en årrekke turorienteringskonkurranser. De siste årene er denne virksomhet erstattet med 12-toppturer, der 12 topper på åsen over 600 m.o.h. er utstyrt med merketang, og de som besøker alle toppene i løpet av året, får diplom og er med i trekning av gevinster.  I 2013 opprettet Kai en gågruppe som en dag hver uke, hele året, har en deltagelse på 20 – 30 deltagere. Etter fullendt gåtur samles deltagerne på Fløygir til kaffe, noe å bite i og en hyggelig prat.

STIMERKEREN

I de senere årene har han vært den ledende person til å merke turstier i Feiring og også vært aktiv i denne virksomhet i Eidsvoll. Produksjon av opplysningsskilter og løypemerke foregår i arbeidsstua på Gladbakk der han er en hyppig gjest. Det er vel snart ikke en gammel sti i Feiring som ikke er merket. Sammen med 4 andre lagde han turstien Trollkjerkerunden som har vært svært godt benyttet. Kai er foregangsmann for å arrangere kulturelle innslag ved Trollkjerka opptil flere ganger i året. Sist sommer var for eksempel en professor og en forsker i geologi der og fortalte om den geologiske tilblivelse og oppbyggingen av landskapet der omkring. Ellers bør nevnes den såkalte «Postkassetrimmen» der han også har vært engasjert. Siste utspill i sommer var merking av sti og kulturelt innslag ved den nyrestaurerte hytta Lusivegg på grensa til Toten. Her levde en mann (Sølver) mesteparten av sitt liv i ensomhet, helt til han ble innlagt i sjukehjem på Toten. En journalist, en sykepleier og en kjentmann fortalte om Sølvers liv, og Hans Ekornholmen leste dikt. Arrangementet samlet over 100 personer.

FAGFORENINGSMANNEN

Kai har en sammenhengende periode på over 40 år som tillitsvalgt, de siste årene som lønnet tillitsvalgt. I dette arbeidet samlet han en stor bekjentskapskrets, særlig gjelder vel dette fra hans arbeidsplass på Electrolux i Bønsdalen helt til fabrikkens opphør. Her var han en sterk pådriver til å få startet Bedriftshelsetjeneste i Eidsvoll. I 2015 var han initiativtaker til å få opprettet en gruppe som kom med forslag om at Feiring Aldershjem, som hadde stått tomt i over 6 år, skulle bygges om til omsorgsboliger. Gruppen utarbeidet planer og kostnadsforslag for ombygging, og påtok seg utførelsen mot å få kjøpt aldershjemmet for 1 krone. Etter dette vedtok Eidsvoll kommune å utføre prosjektet i egen regi.