Det tolvte Feiringtinget avholdes på Fløygir søndag 5.februar kl. 17.00. Feiringtinget er Feiringregjeringas årsmøte, der vi presenterer vi hva vi har holdt på med i året som er gått, og forteller om planer for det neste. Feiringtinget er åpent for alle!

Det blir valg av nye ministre og arbeidsgrupper, og som vanlig blir det også presentasjon av Feirings nyfødte. Alle som har fått barn i 2016, mottar i disse dager en invitasjon til å komme på Fløygir og få en liten gave fra Feiringregjeringa.

Vi har også satt av tid til innspill, kommentarer og ideer fra salen. Vi tar gjerne i mot forslag til saker på forhånd, til e-postadressen info@feiring.info, innen 29.januar.

Et stort høydepunkt i året som gikk, var markedsføringen av Feiring under «Skibladner – time for time». Under Feiringtinget viser vi en forkortet versjon av tv-overføringen fra da Skibladner passerte Feiring.

Vi skal også presentere et forslag til en omorganisering av oppvekstdepartementet og Feiring ungdomslag. Dette kan du lese mer om her.

Vi håper du tar turen for å høre om hva vi driver med for å gjøre Feiring til et bedre sted å bo!

Servering av kaffe og kaker.

 

Program og saksliste

Velkommen!

Presentasjon av bygdas nyfødte

Årsmøtet starter:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to til å underskrive protokoll

Årsberetning fra departementene og noen ord om planer videre. Innspill og spørsmål fra salen.

Kaffepause m/film

Regnskap for Feiringregjeringa og Fløygir

Drift av Fløygir

Sammenslåing av oppvekstdep. og u-laget

Opprettelse av fondsstyre for Fløygir, se under.

Valg

Slutt ca. 19.30

 

Sak ang. opprettelse av fondsstyre. Forslagstiller: kulturdepartementet

Ang. midler fra salg av kommunelokale. Vi foreslår at det opprettes et fondsstyre på tre personer som er uavhengig av Feiringregjeringa og Feiring ungdomslag. Personene bør ha kjennskap til FUL og Fløygirs historie, og bør ha økonomisk og byggfaglig innsikt. Vårt forslag er da, at FUL må legge fram planer med budsjett angående nye prosjekter på Fløygir. Fondsstyret må så godkjenne.

 

Les om Feiringtinget 2016

Feiringtinget er årsmøte for Feiringregjeringa, hvor alle bygdas innbyggere er velkommen.
«Smekkeseremonien» – hvor Feirings nyfødte blir gjort stas på, er fast innslag på Feiringtinget.