Årsmøte i Feiring TeknoLab avholdes onsdag 15.februar kl. 19.00 på TeknoLab-rommet på Feiring skole. Saker til årsmøtet meldes til feiringteknolab@gmail.com innen 25.januar.