Årsmøte i Feiring Jernverks Venner mandag 30. januar kl 1900 på Fløygir.
Asbjørn Nerbø forteller historien om St. Pauls gruve. Foredraget ledsages av bilder.
Kaffepause.
I siste del av møtet gjennomføres vanlige årsmøtesaker.
St. Pauls gruve: I sin tid kilde til et viktig råstoff, i dag er et minnesmerke over generasjoners slit, men også en spennende inngang til en underjordisk verden.