Velferdsteknologi og ordinært årsmøte står på programmet når Feiring Pensjonistforening har møte på Fløygir førstkommende onsdag, 1. februar, kl. 18.00.

Det ordinære årsmøtet avvikles først. Det blir vanlige saker med årsberetning, regnskap og valg. Foreningen har god aktivitet, bra økonomi og 74 medlemmer ved årsskiftet. Hvis noen har saker som ønskes tatt opp er det fortsatt mulig å ta kontakt med styret.

Etter kaffepause vil Hans Ekornholmen orientere om velferdsteknologi. Han stiller blant annet spørsmålet: «Er det trygt å bli gammel i ditt eget hjem?» Velferdsteknologi er en betegnelse på teknologiske hjelpemidler som kan bidra  til at eldre kan mestre eget liv, og bo hjemme lengst mulig og tryggest mulig. Trygghetsalarm, elektronisk dørlås, elektronisk medisindispenser, fallsensor og GPS er noen eksempler på slike hjelpemidler. Velferdsteknologi innføres nå av kommuner over hele landet, og Pensjonistforbundet gjennomfører en storstilt informasjonkampanje om de teknologiske mulighetene.

 

Eksempel på elektronisk dørlås

Elektronisk medisindispenser