Sprell Levende er et trosopplæringstilbud for barn i 1.-4.trinn i Feiring. Det har vært svært populært og vellykket tidligere, og derfor fortsetter vi i 2017.

Trosopplærer, Terje prest og noen fra Menighetsrådet kommer og henter barna på skolen og går med dem bort til Fløygir. Husk å avtale med SFO at barna skal være med.

Barna blir hentet på skolen 14.30 og vil få mat når de kommer til Fløygir.

Varer til 17.00

Etter mat får de høre fortellinger og det blir korsang sammen med Karin Organist.  I tillegg blir det lagd noe «sjølprodusert» hver gang i tråd til dagens tema, som barna får med seg hjem. Samtidig blir det lagd noe av barna, som kan brukes ved gudstjenester og lignende. Ulikt tema hver gang!

 

Datoer:  7. februar, 4. april og 1. juni

 

Melder du på barnet ditt til første gangen, er han/hun også påmeldt til de andre gangene.

Dere skal ha fått et skriv i posten, har dere ikke det, ta kontakt via infoen her.

Det var stor stas sist! Vi håper på å se akkurat deg!

Hvis det er noe dere lurer på, kan dere ta kontakt med Terje Prest: 41123554 eller Maren Erstad: 48217476

 

 

For påmelding kan dere kontakte Birgitte, Trosopplærer: Tlf. 932 71 198, eller på mail: birgitte@eidsvoll.kirken.no

Fra 1/3-17 Trosopplærer Kristin Thoresen: kristin@eidsvoll.kirken.no  eller mob 48895 151

Eller Maren Erstad: erstad92@hotmail.com

Feiring Menighetsråd