Under Feiringtinget søndag ble Torbjørn Ellingsen valgt til ny leder for Feiringregjeringa, til stående applaus fra forsamlingen. Feiringregjeringa har fungert uten Feiringminister siden forrige årsmøte, og det var lettelse og glede å spore over at foreningen nå får en leder. Ellingsen er 43 år, fra Sogndal, og har erfaring fra Feiringregjeringa gjennom flere år i PR-departementet. Ellingsen ledet også aksjonen Bevar Feiringklinikken i Feiring.

Til tross for mangel på en øverste leder, har arbeidet Feiringregjeringa gått sin gang. Årsberetningene fra de ulike departementene vitner om et høyt aktivitetsnivå. Julemarked og julegate, quiz-er, midtsommerfest, akedag, fritidsklubb, husbesøk hos innflytta feringer, produksjon av Feiringkalender og PR-arbeid i forbindelse med NRKs «Skibladner – time for time», er noe av det som er gjennomført. Det siste må sies å være et av høydepunktene på PR-fronten i årenes løp. En halv time direktesending på rikskanalen med markedsføring av bygda i ord og bilder. De tilstedeværende fikk se en redigert versjon av dette opptaket i kaffepausa.

Denne gjengen skal gjøre Feiring til et enda bedre sted å bo i 2017: Hanne Jevnaker (sekretær), Tore Bjørnstad (leder i ungdomslaget), Tanja B Halvorsen (PR-minister), Torbjørn Ellingsen (Feiringminister), Inger Melby (kulturminister) og Øystein Haugen (næringsminister). Finansminister Per-Otto Flesvik er ikke til stede på bildet.

Lisa Brodshaug redegjorde for ny organisering av ungdomslaget og oppvekstdepartementet, som er utredet og vedtatt av Feiringrådet (ministrene). Dette medfører at oppvekstdepartementets ressurser kanaliseres inn i ungdomslaget, i et forsøk på å få foreningen opp å gå, og for å knytte Feiringregjeringa og ungdomslaget tettere sammen i sitt ansvar for forsamlingshuset Fløygir. Det nye styret i ungdomslaget, med Tore Bjørnstad som leder, avholdt årsmøte umiddelbart etter Feiringtinget og vil videreføre og samordne arbeid og aktiviteter knyttet til Fløygir og til barn og unge i bygda.

Et innkommet forslag om å opprette en fondsstyre for å disponere midlene etter salget av Kommun’, ble drøftet.

Leder i valgkomiteen, Jette Stigersand, meddelte at de hadde klart å fylle alle poster. -Det har blitt mange telefoner, og vi har møtt mye velvilje, men også noen avslag. Mange sier at de gjerne vil bistå ved enkeltoppgaver og -arrangementer, men at de ikke har mulighet til å påta seg noe verv. Kanskje er det en idé å opprette ei liste over folk som kan tenke seg å ta i et tak nå og da, foreslo Jette, en idé som umiddelbart ble bifalt.

Regnskap for Fløygir og Feiringregjeringa ble framlagt, og viste et underskudd på ca. -29 000 for Fløygir og overskudd på ca. 20 000 for Feiringregjeringa. Netto beholdning for Feiringregjeringa er 81 581 kr.

Referat fra Feiringtinget 2017 (pdf)

Lista over den nye Feiringregjeringa kan du se under.

Fem babyer er født i Feiring i 2016. To av dem stilte på Tinget og fikk sin Feiringsmekke. F.v: Sigrid Fagerli med mamma Thea Husebø, og Jonas Melby Jansen med pappa David og mamma Ida.
Feiringtinget 2017 er det tolvte i rekka.

Feiringregjeringa 2017

Feiringminister:

Torbjørn Ellingsen

Sekretær:

Hanne Jevnaker

 

Oppvekstdep/ungdomslaget

Tore Bjørnstad – leder

Nina Bakken

Turid Tømta

Njål Kristoffer Brekke

Bård Holtet Aasen

Kjersti Sæteråsen

Guro Skaalerud

Emma Heggem Damstuen

 

Pr.dep

Tanja B Halvorsen – leder

Lisa Brodshaug

Jøran Kristensen

Stig Are Melby

Eva Eik

Ragnhild Olsby

 

Kulturdep.

Inger Melby – leder

Ingunn Kjensli

Bård Rundhaugen

Torunn Nedrebø

Terje Rogstad

Ingve Brekke

Kai Melby

Kjellrun Wollvik

Kerstin Brendemühl

 

Driftsgruppe for Fløygir

Kai Melby (leder)

Trond-Erik Melby

Terje Rogstad

Turid Espelund Haugen

 

Næringsdep.

Øystein Haugen – leder

Mette Limbodal

Jan Kristen Brodshaug

Maren Pindsle Holte

Jan Erik Hanestad

 

Finansdep.

Per Otto Flesvik

Sverre Limbodal

 

Revisorer

Nils Einar Berger

Kåre Limbodal

 

Valgkomite

Morten Haugli (leder)

Liv Sigrid Solberg

Eldri Berger Askeland

 

Det ble også opprettet en «julegatekomité», med ansvar for å sette opp og ta ned snøkrystallene i forbindelse med julehøytida:

Espen Bakken

Jan Langgård

Trond-Erik Melby

Terje Rogstad