Fra 1.august er det ledig en inntil 100 % fast stilling ved Feiring skole. -Vi har ennå ikke lagt kabalen for neste skoleår, og ønsker derfor både allmennlærere, faglærere, språk- og leseveiledere og spesialpedagoger velkommen til å søke, sier rektor Jorun Wenger.

I utlysningen står det blant annet:

Feiring skole er en 1-10-skole med 120 elever: 90 på barnetrinnet og 30 på ungdomstrinnet. Skolen er fådelt, det vil si at læringsarbeidet skjer i aldersblanda grupper. Skolen har i dag 13 lærere med høy kompetanse og sterkt engasjement.

Er du en profesjonell lærer med bevissthet på eget elev- og læringssyn, som evner å reflektere og være kritisk over egen praksis? Da er du kanskje den vi er ute etter!

Lærerne på Feiring skole er fleksible og framtidsrettede. De jobber hver dag for å bidra til at elevene får utnytte sine ressurser og utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. Vi ønsker oss en ny kollega som er faglig engasjert, har god relasjonskompetanse og som evner å innta et helhetlig til læring.

Vi kan love deg et spennende og utfordrende arbeidsmiljø hvor vi for tiden jobber kollektivt med å etablere en bærekraftig, læringsfremmende vurderingskultur.

Søknadsfrist 26.2

Du er velkommen til å ta kontakt med rektor om du ønsker mer informasjon: Jorun Wenger – Tlf.66 10 73 80/93 20 84 15

Les hele utlysningen her

Feiring skole