Leder Tore Nedrebø minner om at det førstkommende onsdag, 15.februar, er årsmøte i Feiring TeknoLab kl 19:00.

Alle som går på Feiring Skole er medlemmer i Feiring TeknoLab og alle elever over 15 år og alle foresatte har møte- og stemmerett.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling til årsmøte

2. Valg av ordstyrer og referent samt to som skal skrive under protokollen

3. Gjennomgang av årsberetning

4. Vedtekter

5. Regnskap 2016

6. Budsjett 2017

7. Valg

8. Eventuelt