Feiring Pensjonistforening har møte på Fløygir torsdag 2. mars kl. 18.00. Det blir en kveld uten den tradisjonelle underholdning, kåseri eller foredrag.

– Mange har etterlyst mer tid til å snakke sammen på møtene. Så nå skal vi møtes først og fremst for å prate sammen. Vi satser altså på den gode samtalen denne gangen, forteller leder Hans Ekornholmen. Som legger til at det også blir allsang, litt politisk orientering og påmelding til datakurs. Både medlemmer og ikke-medlemmer ønskes velkommen!

Har hatt årsmøte

Pensjonistforeningen har hatt årsmøte. I styret ble det bare et nytt medlem. Gunvor Melby hadde frasagt seg gjenvalg, og som nytt styremedlem ble valgt Bjørg Bratvold. Styret har dermed følgende sammensetning:

Hans Ekornholmen, leder, Kari J. Fagerli, nestleder, Grete Ramfjord, kasserer, Trond Melgård, sekretær, Ragna Torgunrud, styremedlem, Bjørg Bratvold, styremedlem.Foreningen markerte 30-årsjubileum i 2016 med åpen jubileumskonsert og festmiddag for medlemmer med partnere. Det har vært fem medlemsmøter og ti styremøter. Årets sommertur gikk til Åsgårdsstrand. Foreningen har god økonomi. og har hatt medlemsøkning det siste året, med 74 medlemmer ved årsskiftet.

På alle møter i foreningen har det vært orientering om eldrepolitiske saker fra eldrerådet og fra kommunal saksgang. Og det er også kommet nyttige innspill fra medlemmene.

– Gjennom jubileumsåret har vi vist at vi er en forening til både hygge og nytte, kontaktskapende mellom mennesker og et møtested for eldre i bygda.

Vi har alle en jobb å gjøra for at ingen eldre blir sittende alene. Vi ønsker at vi i enda større grad skal vise at vi er en ressurs for bygda, sier Hans Ekornholmen.

Fjorårets styre i Feiring pensjonistforening. Styremedlem Gunvor Melby (nr. 4 f.v) er erstattet av Bjørg Bratvold etter årets årsmøte.