Det er årsmøte i Feiring Menighetsråd tirsdag 14. mars kl. 18:30, på Bedehuset

Enkel bevertning.

Menighetsrådsleder Maren Erstad oppfordrer flere til å komme på årsmøtet, ikke minst for å gi innspill til hva menighetsrådet bør jobbe med. Det legges fram planer om hva som arbeides med i 2017, samt en enkel bildefremføring av hva vi har bedrevet i året som har gått.

Velkommen skal dere være!

Terje prest og tidligere styre i Feiring menighetsråd.

 

Gudstjenester og arrangementer i regi av Feiring menighetsråd, våren 2017:

12 mars kl. 11.00

26 mars kl. 11.00

9. april kl. 10.00 Palmesøndag og påskefrokost fra kl. 10. Sprell Levende deltar

13. april kl. 17.00 Skjærtorsdagssuppe på Bedehuset

23 april kl. 19.00  Kveldsgudstjeneste

1 mai kl. 11.00 Arbeidsgudstjeneste på Vallhall med påfølgende kirkekaffe

7 mai kl. 11.00 Samtalegudstjeneste

17 mai  Gudstjeneste i kjerka etter at barnetoget har kommet

21. mai kl 11.00

28 mai kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste