Vi minner om årsmøte i Feiring idrettslag, søndag 19.mars kl. 19.00 på Feiringklinikken, Plenumsalen.

Saksliste, årsberetning og revidert regnskap 2016, samt budsjett 2017 er lagt ut på

Feiring idrettslag sine hjemmesider

Det har vært et aktivt år for Feiring idrettslag, blant annet med oppstart av et seniorlag i fotball.