Vi trenger medlemmer!

Feiring ungdomslag har våkna til liv igjen, og er i full gang med å drive fritidsklubb og legge planer for aktiviteter for både barn og ungdom i bygda! Vi har hatt årsmøte, to styremøter, kick-off med suppe, disco og info, og er i god gang med å skaffe medlemmer. Medlemmer gir penger i kassa til aktiviteter, og en viss medlemsmasse er avgjørende for å kunne søke midler til ungdomsarbeid.

Medlemskap gir tilgang til spennende kurs og aktiviteter i regi av vår paraplyorganisasjon Frilynt, samt rabatt på inngang til Klubben. Dere andre får gleden av å støtte aktiviteter for barn og unge i bygda!

Alle kan være medlem i Feiring ungdomslag, uansett alder. Det koster kr. 50.- pr år. Meld gjerne inn hele husstanden!

Vil du bli medlem i Feiring ungdomslag? Send en mail til feiringungdomslag@gmail.com, med navn, adresse, fødselsår og epost til de som skal meldes inn. Da får du en faktura på e-post.