Ungdomslaget har hatt en spørrerunde og samtale med på mellom-og ungdomstrinnet, og ut fra det har de laget en plan for klubben våren 2017 som de håper de fleste vil være fornøyd med!

Det blir fritidsklubb for mellomtrinnet annenhver tirsdag kl. 17.30-20.30. Og så blir det ungdomsklubb tre fredager i løpet av våren, kl. 19 – 23.30, se liste under for datoer. I tillegg blir det et par temakvelder på tirsdagene som faller i mellom fritidsklubben, og her tar vi gjerne imot ideer til hva vi kan finne på. Temakveldene er åpne for både mellom – og ungdomstrinnet. Første temakveld blir 4.april. Da blir det kurs i teatersminke med vekt på det skumle og ekle! Dette er et tilbud for de som er medlemmer i ungdomslaget. Påmelding til feiringungdomslag@gmail.com. NB: Max 20 plasser!

Medlemsfordeler

Inngang på klubben koster kr. 30,- for de som ikke er medlemmer av ungdomslaget, mens for medlemmer koster det kr. 15,-. Et årsmedlemskap i Feiring ungdomslag koster kr. 50, så det lønner seg å være medlem om du går på klubben!

Melde deg inn i Feiring ungdomslag? Send mail til feiringungdomslag@gmail.com og oppgi navn, adresse, fødselsår og epostadresse (evt. til foreldre hvis du ikke har selv).

Vakter og kiosk

-Det blir en person fra styret til stede hver gang, men vi trenger forsterkninger fra foreldregruppa, sier klubbleder Njål Kristoffer Brekke. -Foreldre/foresatte vil derfor snart få en lapp hvor vi ber dem melde seg som vakter.

På forrige styremøte vedtok styret også at ungdomslaget overtar ansvaret for kiosken etter sommerferien. Fram til da er det 9.klasse som driver den til inntekt for klassetur.

Oversikt over klubbkvelder:

Tirsdag 28.mars: Fritidsklubb (mellomtrinn)

Fredag 31.mars: Ungdomsklubb (ungdomstrinn og 1.kl videregående)

Tirsdag 4.april: Temakveld: teatersminke (mellomtrinn og ungdomstrinn) NB: ca 20 plasser. For medlemmer av ungdomslaget.

Tirsdag 11.april: Fritidsklubb (mellomtrinn) Påskeferie, men likevel klubb!

Tirsdag 25.april: Fritidsklubb (mellomtrinn)

Fredag 28.april: Ungdomsklubb (ungdomstrinn og 1.kl videregående)

Tirsdag 9.mai: Fritidsklubb (mellomtrinn)

Tirsdag 23.mai: Fritidsklubb (mellomtrinn) – avslutning

Fredag 26.mai: Ungdomsklubb  (ungdomstrinn og 1.kl videregående) – avslutning