Med bakgrunn i endrede sponsoravtaler har sykkelgruppa i idrettslaget sett på nye sykkelklær. Selv om ikke layout er helt klar ennå, har vi fått låne drakter i forskjellige størrelser, og SØNDAG 26. MARS fra klokken 18.00 til 19.30 kan alle komme til Plenumsalen på Feiringklinikken for å prøve tøyet. Klærne vil senere bli lagt ut for bestilling på nett, og da kan det være greit å vite hvilke størrelse en må ha. Velkommen til en sykkelprat!

Med hilsen
Sykkelgruppa, Ragnar Flesvik